INFORMAČNÍ CENTRUM bRDY

Vaše jistota při cestách v Brdech a Podbrdském kraji. 

 

Vítáme Vás na stránkách INFORMAČNÍHO CENTRA BRDY, které se bude nacházet v prostorách Novákova statku.

Památkově chráněná usedlost Novákův statek se nalézá ve vesnické památkové zóně Olešná u Hořovic. Olešná je typickou podhorskou vsí obklopenou prstencem luk a lesů. Na staročeské návsi, která je památkovou zónou lidové architektury se nalézá několik památkově chráněných roubených domů, mezi nimiž vyniká obnovená usedlost Novákova statku. Po celkovém dokončení obnovy areálu bude informační centrum oficielně zpřístupněno veřejnosti.     

Na těchto internetových stránkách můžete již dnes nalézt základní informace o Brdech a to zejména o nejcenější části, kterou jsou Střední Brdy. Postupně budou doplňovány informace a stejně tak bude rozšiřován počet rubrik.

Příjemný pobyt v Brdech Vám přejí,

Jiřina a Jiří Klimešovi

 

 

.

 

Aktuální zprávy - Brdy

V této rubrice nejsou žádné články.

 

Poděkování za podporu projektu

 

Rekonstrukce kulturní památky Novákův statek

je realizována za finanční podpory těchto institucí:

Ministerstvo kultury ČR

Program péče o vesnické památkové zóny a rezervace

Středočeský kraj

Fond obnovy památek Středočeského kraje

Rekonstrukce kulturní památky

je realizována pod dohledem:

Mgr. Jany Berkové a Markéty Hanzlíkové 

Národní památkový ústav středních Čech